West Virginia

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne

Wirginia Zachodnia położona jest we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Graniczy z Ohio, Pensylwanią, Maryland, Virginią i Kentucky. Stan ten podzielony jest na 55 hrabstw. Jego stolicą jest Charleston. Inne ważne miasta Wirginii Zachodniej to: Huntington, Parkersburg oraz Morgarwton. Wirginia Zachodnia jest jednym z najmniejszych stanów w USA – jej powierzchnia to około 62, 8 tys. km2. (41 miejsce w Stanach Zjednoczonych). Teren ten zamieszkuje ok. 1,8 mln ludzi (37 miejsce w USA). Wirginia Zachodnia jest jednym z najważniejszych ośrodków protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych. Wyznaje go około 70% ludności rejonu. Największą grupę stanowią baptyści, metodyści oraz zielonoświątkowcy.

Podstawowe tablice rejestracyjne – (under construction)

Zdjęcie w nagłówku – by Pubdog (talk) – Own work (Original text: I created this work entirely by myself.), Public Domain, Link