Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne - Arkansas

Stan w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, sąsiadujący z Missouri, Oklahomą, Teksasem, Luizjaną, Missisipi i Tennessee. Większość obszaru stanu jest nizinna (dolina Missisipi), a południowo-zachodnia część wyżynna (wyżyna Ozark). Stan zamieszkuje pond 3,5 mln mieszkańców. Stolicą Arkansas jest miasto Little Rock z populacją 718.000 mieszkańców. Jest to również największe miasto tego stanu. Nazwa stanu pochodzi z narzecza Indian Quapaw, którzy kiedyś zamieszkiwali te ziemie dzisiejszego stanu Arkansas. Przynależność stanu do różnych państw jest bardzo interesująca. Od 1762 roku Arkansas znajdowało się pod panowaniem Hiszpanii, a od 1800 roku – Francji. W 1803 roku Arkansas przeszło na własność Stanów Zjednoczonych. Przynależność owa ma swoje odzwierciedlenie w symbolice stanowej flagi.


Podstawowe tablice rejestracyjne – 1911 – obecnie

1911 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1912 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1913 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1914 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1915 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1916 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1917 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1918 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1919 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1920 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1921 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1922 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1923 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1924 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1925 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1926 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1927 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1928 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1929 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1930 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1931 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1932 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1933 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1934 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1935 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1936 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1937 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1938 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1939 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1940 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1941 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1942-43 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1944 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1945 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1946 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1947 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1948-49 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1950 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1951 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1952 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1953 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1954 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1955 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1956 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1957 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1958 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1959 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1960 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1961 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1962 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1963 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1964 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1965 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1966 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1967 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1968-74 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1975-77 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1978-88 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1989-96 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne1997-2006 Arkansas

Amerykańskie Tablice Rejestracyjne2006-obecnie Arkansas

Zdjęcie w nagłówku – https://www.littlerockfamily.com/post/99595/rollin-on-the-river-6-family-friendly-float-trips-in-arkansas