Inne skarby

Znalezione ciekawostki, które również chętnie wymienię na amerykańskie tablice rejestracyjne 🙂


Polskie emaliowane tablice ostrzegawcze z lat 1950 – 1960 o wymiarach 25 x 15 cm.


Niemiecka tablica emaliowana sprzed 1920 roku, montowana na budynkach oznaczała fakt, iż budynek został ubezpieczony od pożaru. Tablica z Dolnego Śląska (Niederschlesien).


Polska tablica emaliowana z nazwą ulicy


Tzw. keychain – czyli amerykański breloczek do kluczy z emblematem faktycznej tablicy rejestracyjnej z Nowego Jorku z roku 1952. Finanse z zakupu breloków były przeznaczane dla potrzeb amerykańskich weteranów wojennych.


Amerykańskie przypinki:

POW MIA – flaga POW (Prisoner of War), składająca się z sylwetki jeńca wojennego przed wieżą strażniczą i drutu kolczastego w kolorze białym na czarnym polu. Grafika symbolizuje troskę narodu amerykańskiego nad więźniami i zaginionymi podczas wojny w Wietnamie.

Bicentennial – wydana z okazji 200 lecia powstania Stanów Zjednoczonych (1776 – 1976).

Przypinka wykonana na wzór tablicy rejestracyjnej ze stanu California, z roku 1936.


Polska moneta 50 groszowa z roku 1923 – wybita w niklu, wprowadzona do obiegu 1 lipca 1924 r., wycofana z dniem reformy walutowej z 30 października 1950 r. Monetę bito w trzech mennicach:

  • szwajcarskiej Huguenin Frs w Le Locle;
  • holenderskiej S’Rijks Munt w Utrechcie’
  • austriackiej Hauptmünzamt w Wiedniu.

Całkowity nakład monety to 100 000 000 sztuk (12 000 000 Le Locle, 14 000 000 Utrecht, 74 000 000 Wiedeń).

Awers – w centralnym punkcie umieszczono godło – stylizowanego orła w koronie, powyżej rok „1923″, dookoła napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” oraz inicjały WJ projektanta (Wojciech Jastrzębowski).

Rewers – a tej stronie monety znajdują się cyfry „50″, pod spodem napis „GROSZY”, całość otoczona ozdobnym wieńcem

  • Masa – 5 gramów;
  • Średnica – 23 mm;
  • Rant – gładki.


1 grosz z 1794 roku – obiegowa moneta groszowa (miedziana), bita w czasie insurekcji kościuszkowskiej dla wojsk austriackich stacjonujących w Galicji i Krakowie. O przeznaczeniu monety informuje łaciński napis umieszczony w otoku na awersie – „miedziana moneta cesarsko-królewskiej armii”.


1/2 grosza z 1768 roku – moneta miedziana Rzeczypospolitej Obojga Narodów bita za panowania ostatniego króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego.


1/2 srebrnego grosza z 1833 roku – pruska moneta obiegowa (srebrna) wybijana za panowania Fryderyka Wilhelma III.


Quittungskarte z 1932 roku (karta kwitowa) obowiązywała na terenie III Rzeszy oraz na ziemiach do niej wcielonych. Była prowadzona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego zarówno dla Niemców, jak i Polaków. Dowody uiszczenia odpowiednich składek stanowiły znaczki przyklejane na odwrocie karty raz w tygodniu. Na awersie karty, prócz podstawowych danych personalnych robotnika, znajdowały się informacje o zakładzie ubezpieczeń społecznych, zaś na rewersie podana była nazwa kasy chorych i widniała pieczęć lub wpis pracodawcy. Karta kwitowa była ważna przez dwa lata od daty jej wystawienia.


Order Odrodzenia Polski – Polonia Restituta – drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Pierwszy krzyż jest odznaczeniem IV klasy czyli jest to Krzyż Oficerski, kolejne stanowią odznaczenia V klasy czyli Krzyże Kawalerskie.


Krzyże Zasługi – Polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

  • Złoty Krzyż Zasługi;
  • Srebrny Krzyż Zasługi;
  • Brązowy Krzyż Zasługi.


Niemieckie listy poczty polowej z okresu II wojny światowej.


Maszyny do szycia

1. SINGER z 1895 roku – model 15K „Sfinx” – numer seryjny 13349495. 2. SINGER z 1957 roku – model 128K – numer seryjny EM536272. 3. SINGER z 1911 roku – model 15K „Sfinx” – numer seryjny F1690771. 4. SINGER z 1909 roku – model 15K „Sfinx” – numer seryjny V1046603. 4. SINGER z 1927 roku – model 15K „Sfinx” – numer seryjny Y4622578.


Marynarka wojskowa z 1961 roku – należąca do sierżanta XVIII Korpusu armii Stanów Zjednoczonych zwanego „Sky Dragons”. Korpus powietrznodesantowy istnieje od 1942 roku do dnia dzisiejszego. W okresie, z którego pochodzi marynarka korpus prowadził działania podczas wojny w Wietnamie.


Angielska tabliczka znamionowa z 1941 roku – Lancashire Dynamo & Crypto Ltd.